“Lamafa” dan Wajah-Wajah yang Diselamatkan

0
46

“Novel “L a m a f a”, meminjam pemikiran Filsuf Emmanuel Levinas adalah novel yang menggugah kita agar terpanggil untuk berbelarasa dengan wajah-wajah yang tidak boleh kita sepelekan. Seorang Lamafa juga terpanggil untuk menafkahi para janda dan yatim piatu, wajah-wajah para janda, para yatim piatu yang mengharapkan kedatangamn ikan paus di Pantai Lamalera—menjadi panggilan moral sang lamafa. Lamafa tidak saja secara heroik menombaka ikan paus, dia (lamafa) terpanggil karena banyak wajah yang mesti diselamatkan…..

Paskalis Bataona

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here